Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Centrum Praktyk Sądowych Strona główna / Centrum Praktyk Sądowych / Informacje ogólne
 
Centrum Praktyk Sądowych (CPS), działające na Wydziale Prawa UwB to obok Studenckiej Poradni Prawa kolejna propozycja praktycznej nauki prawa skierowana do studentów kierunku prawa i administracji naszego Wydziału. Centrum jest częścią Studenckiej Poradni Prawa i funkcjonuje w jej ramach. Oba oferowane studentom projekty wzajemnie się uzupełniają. Studenci działający w Studenckiej Poradni Prawa udzielają porad prawnych pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa. Natomiast nauka zasad postępowania przed sądem następuje w ramach zajęć CPS.
 
Celem i głównym założeniem Centrum Praktyk Sądowych jest praktyczna nauka prawa oraz poszerzenie wiadomości zdobywanych przez studentów w trakcie zajęć teoretycznych realizowanych w ramach programu studiów. Wszystkie symulacje rozpraw odgrywane przez studentów w ramach CPS są nagrywane, zaś filmy z rozpraw mają być wykorzystywane na zajęciach teoretycznych prowadzonych na Wydziale.     
 
W realizacji celu Centrum aktywnie uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa UwB. Zajęcia prowadzone są przez sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy współpracy pracowników naukowych naszego Wydziału. Sprawy, które analizuje się i odgrywa w ramach CPS są przygotowywane i odpowiednio opracowywane przez sędziów. Są to sprawy, które w rzeczywistości miały rozstrzygnięcie przed sądem. Punktem kulminacyjnym a równocześnie zakończeniem praktyk CPS są interesujące i spektakularne rozprawy sądowe, w których role procesowe (sędziów, pełnomocników stron, aplikantów, pozwanych, powodów, świadków, biegłych) odgrywają studenci - uczestnicy zajęć, ubrani w togi, co ma miejsce na sali sądowej naszego Wydziału.
 
Centrum Praktyk Sądowych jest bardzo skutecznym i ciekawym sposobem nauczania prawa. W ramach zajęć studenci poznają wewnętrzną organizację sądu, zasady funkcjonowania sądu, prace sekretariatów sądowych, zapoznają się z czynnościami administracyjnymi i orzeczniczymi, biorą udział w rozprawach sądowych, obserwują „z bliska” pracę sędziów, mają możliwość zadawania pytań, rozmowy z sędzią, wydającym konkretne rozstrzygnięcie. Studenci poznają zasady postępowania przed sądem od momentu wszczęcia postępowania do jego zakończenia, przez poszczególne etapy – przygotowania rozprawy, przebiegu posiedzenia, postępowania dowodowego i wyrokowania. Symulacja rozpraw to efekt końcowy, widoczny dla publiczności, która w niej uczestniczy, ale zajęcia w ramach CPS to również przygotowywanie przez studentów pism procesowych pozwu, odpowiedzi na pozew, wyroku i jego uzasadnienia, ale także opinii biegłych oraz innych dowodów.
 
Zajęcia w Centrum Praktyk Sądowych obejmują 10 spotkań odbywających się na Wydziale Prawa, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku lub Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (grupa prawa administracyjnego). W semestrze zimowym zajęcia odbywają się w grupie prawa karnego oraz grupie prawa pracy, zaś w semestrze letnim w grupie prawa cywilnego (w jej ramach także prawo gospodarcze) oraz prawa administracyjnego. W semestrze letnim symulacja odbywa się podczas Dni Wydziału Prawa.
 
Uczestnictwo w programie CPS jest równoznaczne z odbyciem obowiązkowych praktyk sądowych, które każdy student zobowiązany jest odbyć w ramach programu studiów.
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku