Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Władze Strona główna / Władze / Prodziekani

Prodziekani Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku


 

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki
Prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Pok. 116                                                                                                    
Tel.:

(+48 85) 745-71-45

Fax.: (+48 85) 740-60-89
Email: wp-sekr@uwb.edu.pl

Dyżur: piątek, godz. 8:00 – 9:00 (gabinet dziekański, p. 116)

 

  

 

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Stacjonarnych
Prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

Pok. 208
Tel.: (+48 85) 745-71-80
Fax.: (+48 85) 740-60-89
Email: wp-sekr@uwb.edu.pl
 
DYŻUR PRODZIEKANA
WYDZIAŁU PRAWA
DS. STUDIÓW STACJONARNYCH
 
PROF. DR HAB. MACIEJA PERKOWSKIEGO
 
WTOREK godz. 11.30
 
 
 
 

  


Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Niestacjonarnych
Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Pok. 208
Tel.: (+48 85) 745-71-80
Fax.: (+48 85) 740-60-89
Email: wp-sekr@uwb.edu.pl
 
 DYŻURY PRODZIEKANA
WYDZIAŁU PRAWA
DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
 
Prof. dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów
 
19.11.2018 r. (poniedziałek) godz.10.30
08.12.2018 r. (sobota) godz.10.00
10.12.2018 r. (poniedziałek) godz.10.30
17.12.2018 r. (poniedziałek) godz.10.30
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku