Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego / XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum / Informacje ogólne
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum”
 
 
Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego oraz Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XV jubileuszowej międzynarodowej Konferencji Naukowej, której tematem będą koncepcje kodeksów podatkowych oraz podsumowanie XV lecia działalności Centrum i wytyczenie jej kierunków w przyszłości.
Ideą Konferencji jest dokonanie przeglądu myśli i doświadczeń w zakresie kodyfikacji przepisów prawa podatkowego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach obrad zostaną przedstawione referaty wiodące dotyczące rozwiązań we wskazanym zakresie w wybranych krajach. Docelowo ideą konferencji jest zaprezentowanie dorobku poszczególnych państw w obszarze kodyfikacji prawa podatkowego - stanu obecnego i kierunków zmian. Z okazji XV lecia działalności Centrum zostaną zaprezentowane dotychczasowe działania Organizacji w zakresie współpracy międzynarodowej oraz możliwości wykorzystywania nowych metod i środków w przyszłości. Poza merytorycznymi i towarzyskimi kontaktami, których odczuwamy ciągły niedosyt, konkretnymi rezultatami Konferencji będzie publikacja, poświęcona kodeksom podatkowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej (wersja książkowa i e-book) oraz Informator naukowy Centrum. Ponadto organizatorzy przewidują konkurs na najlepszy tekst naukowy, przesłany na konferencję przez niesamodzielnych pracowników i współpracowników.
 
Rada Programowa Konferencji:
 
Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski – Przewodniczący Rady
Doc. dr Lilia Abramchyk
Prof.dr. sc. Hrvoje Arbutina
Prof. dr Vladimir Babčák
Dr hab. Maria Bujnakova, prof. UR
Prof. Dr. Elena V. Chernikova
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Prof. Dr. Ruslana Gawryluk
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDr.,Hulkó Gábor, PhD.
Prof. dr Marie Karfiková
Prof. dr Aleksandr Kostiukov
Dr Michal Kozieł
Doc. dr Hana Marková
Prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec
Assoc. Prof. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Prof. Petro S. Patsurkivskyi
Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
Dr hab. Sławomir Presnarowicz
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Prof. zw. dr hab. Joanna Małgorzata Salachna
Prof. dr Marina Valentinovna Sentsova
Dr hab. Janusz Stankiewicz, prof. UwB
Prof. dr. Bronius Sudavičius
 
 
Uczestnictwo i koszty udziału.
Konferencja ma charakter odpłatny. Udział w Konferencji może wziąć każda osoba należąca do Stowarzyszenia Centrum.
Koszt udziału wynosi 250 Euro lub 1100 PLN (proszę także wybrać właściwy rachunek bankowy). Kwota ta pokrywa koszty: udziału w obradach, materiałów konferencyjnych oraz publikacji książkowej i e-booka. Uprzejmie informujemy, że referaty będą podlegały recenzowaniu. Koszt udziału nie obejmuje kosztów noclegów. Jako organizatorzy proponujemy rezerwacje noclegów w:
Hotelu Gołębiewski, www.golebiewski.pl (formularz rezerwacji ze specjalną ceną dla uczestników Konferencji w załączeniu na stronie internetowej, rezerwacja możliwa w tej cenie do 20 marca 2016 r. Warunkiem otrzymania preferencyjnej ceny jest dokonanie rezerwacji na załączonym formularzu w podanym terminie).
Mogą też Państwo zarezerwować noclegi w wybranych przez siebie innych hotelach w Białymstoku (wszystkie hotele znajdują się w ścisłym centrum miasta) np:
Hotelu Branicki (www.hotelbranicki.com.pl);
Hotelu Villa Tradycja (www.villatradycja.pl):
Hotelu Esperanto (www.hotelesperanto.net);
Hotel Ibis (informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej – hotel rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2016 r.).
 
Koszt umieszczenia referatu w materiałach konferencyjnych bez uczestniczenia w obradach Konferencji wynosi 70 Euro
 
Opłatę konferencyjną należy wnieść na rachunek:
Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych
i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1
BANK ZACHODNI WBK
11 1500 1083 1210 8008 7025 0000
IBAN PL 85 1500 1083 1210 8009 9099 0000 (SWIFT – KRDBPLPW)
koniecznie z dopiskiem „XV Konferencja 2016 imię i nazwisko uczestnika”
 
 
Harmonogram
Zgłoszenia udziału w Konferencji wraz ze wskazaniem tytułu referatu w języku polskim i angielskim i wniesieniem opłaty konferencyjnej powinno nastąpić do dnia 31 marca 2016 r.
Nadesłanie referatów w języku angielskim powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.
Zgłoszenia udziału w Konferencji (druk zgłoszenia w załączeniu) oraz teksty referatów prosimy kierować w wersji elektronicznej na adres: konferencjacentrum@uwb.edu.pl
 
Języki Konferencji: polski, rosyjski i angielski (referaty do publikacji wyłącznie w języku angielskim).
 
Wymogi edytorskie:
Referaty, których objętość nie może przekraczać 10 stron maszynopisu wraz z ewentualnymi wykresami i tabelami, należy przygotować czcionką TNR 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, przypisy TNR 10 pkt, interlinia 1,0 wiersza. Uprzejmie informujemy, że referaty będą recenzowane przed ich publikacją.
 
Ramowy program Konferencji:
 1. Dzień pierwszy (25 września 2016 r. - poniedziałek) – przyjazd uczestników
 2. Dzień drugi (26 września 2016 r. – poniedziałek):
  • rejestracja (godzina 9:00 – 10:00)
  • rozpoczęcie obrad (godz. 10:00)
  • przerwa kawowa (godz. 11:30 – 11:45)
  • obrady (godz. 12:00 – 13:30)
  • obiad (catering godz. 13:30 – 14:00)
  • dalsza część obrad (godz. 14:00 – 16:30)
  • zwiedzanie Kampusu UwB (wyjazd godz. 18:00)
  • kolacja (od 19:30 – wyjazd jak wyżej)
 3. Dzień trzeci (27 września 2016 r. - wtorek):
  • obrady (godz. 9:00 – 10:30)
  • przerwa kawowa (godz. 10:30 – 10:45)
  • dalsza część obrad (godz. 10:45 – 12:15)
  • lunch (godz. 12:30)
  • wyjazd uczestników Konferencji (chyba że zechcecie Państwo zostać w naszym mieście – 13:30)
 
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Paweł J. Lewkowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Rafał Dowgier – Wiceprzewodniczący
dr Marcin Tyniewicki
dr Urszula Zawadzka – Pąk
dr Grzegorz Liszewski
dr Piotr Woltanowski
 
 
Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomoc w sprawach indywidualnych udzielają:
dr Paweł J. Lewkowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, tel. 506748806, e-mail p.lewkowicz@uwb.edu.pl
dr Piotr Woltanowski - tel. 609954922; e-mail piotrwoltanowski@wp.pl
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować także na e-mail Konferencji: konferencjacentrum@uwb.edu.pl
 
Wszelkie informacje o Konferencji zamieszczane będą na stronie

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku