Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Rada Wydziału Strona główna / Rada Wydziału

Rada Wydziału

 

Dziekan – Przewodniczący Rady Wydziału

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski


Prodziekani

 

prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

prof. dr hab. Maciej Perkowski

dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. zw. dr hab. Bogusław Cudowski

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
prof. zw. dr hab. Adam Jamróz
prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski
prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

prof. zw. dr hab. Halina Święczkowska

prof. dr hab. Mieczysław Goettel

prof. dr hab. Barbara Kudrycka

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

prof. dr hab. Piotr Niczyporuk

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB

dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UwB
dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UwB

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

dr hab. Iwona Sierocka , prof. UwB
dr hab. Paweł Szuszczyński, prof. UwB

dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka

dr hab. Rafał Dowgier

dr hab. Piotr Fiedorczyk

dr hab. Elżbieta Kużelewska

dr hab. Sławomir Presnarowicz

 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 

dr  Arkadiusz Bieliński

dr Anna Budnik

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

dr Urszula Drozdowska

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

dr Dariusz Kużelewski           

 


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

dr Anna Tywończuk – Gieniusz

mgr Jerzy Banasiuk
mgr Agnieszka Frankowska

mgr Bernadeta Sikora

 

 

Z głosem doradczym:

Dr Dariusz Kużelwski  –  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Katarzyna Klimiuk

 

Zaproszony gość:

mgr Agnieszka Bujakowska

 


Studenci

 

mgr Przemysław Alkowski
Gabriela Bernatowicz    
Bartłomiej Bieniek
Przemysław Brzozowski
Piotr Czeczot       
Magdalena Danowska               
Aleksandra Godlewska  
Karolina Góralczyk       
Dorota Haponiuk           
Patrycja Kaszyńska                   
Łukasz Kierznowski      
Maciej Łukaszewicz       
Krzysztof Michnicz        
Emilia Świderska            
Marta Wnuszyńska        
Wojciech Zoń                   

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku