Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Rada Wydziału Strona główna / Rada Wydziału

Rada Wydziału

 

Dziekan – Przewodniczący Rady Wydziału

prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski


Prodziekani

 

prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów




Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. zw. dr hab. Bogusław Cudowski

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski
prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
prof. zw. dr hab. Katarzyna Laskowska
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

prof. zw. dr hab. Halina Święczkowska

prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB                

dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UwB
dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UwB

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

dr hab. Iwona Sierocka , prof. UwB
dr hab. Paweł Szuszczyński, prof. UwB

dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

dr hab. Adam Bartnicki

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

dr hab. Sławomir Presnarowicz

dr hab. Marcin Marek Łysko

dr hab. Jarosław Matwiejuk

dr hab. Aneta Giedrewicz - Niewińska

dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

 

 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 

 

dr  Arkadiusz Bieliński

dr Anna De Ambrosis Vigna

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

dr Urszula Drozdowska

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

 


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 

mgr Jerzy Banasiuk
mgr Agnieszka Frankowska

mgr Bernadeta Sikora

mgr Joanna Romanowska

 

 

Z głosem doradczym:

 

dr Dariusz Kużelwski  –  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB przedstawiciel NSZZ Solidarność

 

 

Dyrektor Administracyjny

 

mgr inż. Katarzyna Klimiuk

 

 

Zaproszony gość:

 

mgr Agnieszka Bujakowska

 


Doktoranci i studenci

 

mgr Łukasz Kierznowski
Bartłomiej Bieniek
Przemysław Brzozowski
Dawid Charkiewicz
Mateusz Gąsowski     
Dorota Haponiuk           
Patrycja Kaszyńska                   
Jakub Majko   
Katarzyna Mierzyńska      
Marta Sawicka
Wojciech Skrodzki
Michał Paweł Stokowski
Sylwia Stupak
Magdalena Szorc
Karol Tworkowski
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku