Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego / Badania naukowe

Badania naukowe

 

  • Finansowo-prawna ochrona interesów Skarbu Państwa w Polsce
  • Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski
  • Charakter prawny budżetu ogólnego Unii Europejskiej (grant promotorski zrealizowany)
  • Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP (grant KBN zrealizowany)
  • Problemy prawne finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych w Polsce (grant promotorski zrealizowany)
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku