Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego / Dydaktyka

Dydaktyka

 

 • Finanse publiczne
 • Prawo finansowe
 • Budżet i prawo budżetowe UE
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Finanse lokalne w krajach Unii Europejskiej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce
 • Kontrola finansowa
 • Kontrola i nadzór finansowy
 • Polityka pieniężna UE
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych
 • Publiczne prawo bankowe
 • System budżetowy samorządu terytorialnego
 • System finansowy szkolnictwa wyższego w Polsce
 • System podatków pośrednich państw UE
 • Ustrój organów kontroli finansowej
 • Wspólnotowe prawo celne
 • Zamówienia publiczne
 • Zasady sporządzania podatkowych pism procesowych
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku