Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Biblioteka i zbiory on-line Strona główna / Biblioteka i zbiory on-line / Bazy elektroniczne:

 

Opis baz:
Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń. Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych. Bibliografia LEX, czyli zbiór metryk publikacji prawniczych. Baza zawiera m. in.:
 • Dzienniki Ustaw (od 1918 r.)
 • Monitor Polski (od 1945 r.)
 • prawo miejscowe (zbiór aktów opublikowanych w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych od 1999 r.)
 • pisma urzędowe Ministerstwa Finansów
 • prawo resortowe (akty prawne opublikowane w dziennikach ministerstw i urzędów centralnych od 2001 r.)
 • prawo Unii Europejskiej (wybór ponad 400 aktów prawnych UE - traktaty założycielskie, dyrektywy i rozporządzenia)
 • projekty ustaw
 • orzeczenia sądowe
 • wzory pism i umów (związanych z praktycznym zastosowaniem niektórych przepisów prawnych)
 • bibliografię prawniczą (zbiór publikacji prawnych z lat 1990-2001)
 
►  Legalis
Jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze).
Akty prawne w bazie Systemu Legalis to:
 • Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Dzienniki urzędowe UE L i C
 • Prawo miejscowe
 • Dzienniki urzędowe ministerstw
  i urzędów
 • Prawo korporacyjne
 • Projekty ustaw
 • orzecznictwo - bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r. (stan na styczeń 2015 r.)
 • wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, prezentowanych
  w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów (stan na styczeń 2015 r.)
 • informator - baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
 • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie
 
Polska Bibliografia Prawnicza jest wydawana od roku 1966. Obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa)
• Odnotowuje się także publikację źródeł prawa. Bibliografia obejmuje w tym zakresie (dział 02) informacje o pozycjach wydanych w postaci odrębnego druku zwartego niezależnie od tego, czy chodzi o publikacje z komentarzem czy bez, wykaz organów promulgacyjnych, a także najważniejsze akty normatywne (tytuły), z podziałem na działy merytoryczne. W dziale tym są odnotowane ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotyczące różnych nowych regulacji ustawowych i obowiązujących przepisów prawnych.
 
Baza on-line jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo  artykuły, glosy, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały prasowe opublikowane w wydawanych przez Wydawnictwo publikacjach  periodycznych. Wykaz dostępnych tytułów 
 
►  Czytelnia książek on-line (Ebsco Ebooks, SPRINGER)
 
►  IBUK libra
 
►  ArsLege
Ponad 80 000 pytań testowych z prawa. Audiobooki dla prawników. Baza materiałów, notatek oraz wzory pism i umów. Testy dla aplikantów.
 
Zasoby Wideoteki obejmują 30 tytułów poświęconych szeroko rozumianej problematyce praw człowieka. Są to filmy pochodzące z repertuaru dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie odbywającego się co roku w Warszawie.
 
Baza zawiera pełnotekstowe wersje anglojęzycznych czasopism prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA).
 
Polskie prawo po angielsku, czyli przekłady polskich aktów prawnych na język angielski. Wszystkie akty prawne są tłumaczone z zastosowaniem spójnego zbioru terminologii prawnej PolTerm, starannie opracowanego pod okiem prawników, ekonomistów, rodowitych znawców języka i terminologów. Spójność systemu oznacza, że terminowi w języku polskim odpowiada tylko jeden ekwiwalent w języku angielskim. Profesjonalnie opracowana terminologia ze zbioru PolTerm weszła w skład bazy EuroTermBank powstałej na zlecenie Komisji Europejskiej i jest dostępna na stronie www.eurotermbank.com.
 
Baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych 880 czasopism naukowych z zakresu prawa. Jest ważnym źródłem informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawodawstwa.
Tematyka bazy obejmuje mi.in.: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo własności intelektualnej, kooracje międzynarodowe, prawo patentowe, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.
 
Daje możliwość czytania największego dziennika gospodarczego w formie elektronicznej. Posiada bogate archiwum zawierające wszystkie artykuły opublikowane od 2002 r.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku