Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Biblioteka i zbiory on-line Strona główna / Biblioteka i zbiory on-line / Polecane strony internetowe dla piszących prace naukowe.

 Polecane strony internetowe dla piszących prace naukowe.

  

 

1. Bazy elektroniczne dostępne TYLKO w sieci komputerowej Wydziału Prawa:
 
 
•      Lex
 
•      Legalis
 
 
 
•      IBUK.pl
 
•      HeinOnline - baza zawiera pełnotekstowe wersje anglojęzycznych czasopism prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA)
 
 
2.  Wybrane zagraniczne bazy elektroniczne z zakresu nauk prawnych:
 
 
Dostęp z komputerów domowych: REJESTRACJA ONLINE 
 
 
 
•      Ebsco eBooks ( Legal Source) - baza zawiera czasopisma prawnicze. Zbiór obejmuje ponad 1200 czasopism pełnotekstowych i ponad 2,5 mln rekordów, w tym recenzje książek i odnośniki do spraw.
Legal Source w swym zakresie oferuje informacje dotyczące następujących dziedzin prawa: sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.
 
•      eBook Academic Collection (EBSCOhost) - baza zawiera szeroki pakiet subskrypcji książek elektronicznych w czym ok. 9 tys. publikacji jest z zakresu prawa i administracji.
 
•      Science Direct - baza zawiera artykuły z zakresu prawa w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi np. Kryminologia ok. 40 tys.; Prawo konstytucyjne  ok. 22 tys. Pojawia się też medycyna, prawo  międzynarodowe – w zależności od wprowadzonej frazy.
 
•      Emerald  Management e Journals - baza  zawiera artykuły z różnych dyscyplin, głównie artykuły z ekonomii i prawa.
 
 
•      Scopus - baza tematycznie usystematyzowanych artykuły np.
Laws and legislation – ok. 71 tys art.
International law – ok. 4, 700 tys. art
Human rights – ok. 2,500 tys art.
 
 
•      Springer -baza posiada kolekcję “Law” - 112,335 artykułów i książek. 
 
•      Web of Science - baza  zawiera artykuły z różnych dyscyplin. W zależności od wprowadzonego hasła pojawiają się różne tematycznie artykuły.
 
 
•      Wiley - baza  posiada publikacje z dwóch kolekcji Law i Criminal. Ponadto Baza  zawiera artykuły z różnych dyscyplin.
 
 
 
3.  Bazy ogólnodostępne:
 
  • Europeana - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie.

 
 
Interdyscyplinarne:
  • De Gruyter Open - dostęp do czasopism naukowych z różnych dyscyplin nauki; aktualnie około 350 pozycji własnych i osób trzecich. 
  • DigiZeitschriften- portal niemieckich zdigitalizowanych czasopism naukowych, w tym 75 tytułów archiwalnych z XIX i XX wieku. Umożliwia dostęp do pełnych  tekstów z około 200 niemieckojęzycznych cenionych czasopism naukowych.
  • DOAJ - zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe.
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek - baza oferująca dostęp do naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy.
  • ProQuest Central–pełnotekstowa baza danych, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. ProQuest Central wykorzystuję technikę głębokiego indeksowania, które ma na celu uzyskanie większej ilości stron znajdujących się w głębokich warstwach struktury witryny, oferując pobieranie wykresów, tabel i zdjęć.
  • ProQuest Dissertations and Theses - abstraktowo–indeksowa wersja bazy rozpraw doktorskich i prac naukowych (PQDT), która zawiera indeksy do ponad 2 mln dysertacji amerykańskich oraz wybranych europejskich rozpraw i prac naukowych, wydawanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego. Katalog udostępnia streszczenia do prac doktorskich opublikowanych od lipca 1980 i prac magisterskich publikowanych od 1988 roku. Baza oferuje dostęp do (ok. 10 %) - 24 stron większości rozpraw wydanych po 1997 roku.
  • SYMPOnet – baza rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów naukowych krajowych i zagranicznych po 1980 roku.
  • Zeitschriftendatenbank - centralny katalog czasopism i wydawnictw seryjnych. Obejmuje czasopisma wydane w postaci tradycyjnej i elektronicznej oraz mikrofilmy. Aktualna liczba tytułów: ponad 1,6 mln.
 
 
4.  Wyszukiwarki naukowe:
 
·        Google Scholar
 
 
·        Base
 
 
·        Yandex
 
 
 
 
  • (Cambridge) Social Sciences :  DYSCYPLINA law
 
 
 
 
 
Wykaz książek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Wydziału Prawa  na temat pisania prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych:
 
1.      Doktoraty i habilitacje : Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska.  Toruń : Dom Organizatora, 2011. Syg. 23551-Xd zobacz
2.      Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński.  Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2003. Syg. 15021-Xd zobacz 
3.      Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsultacja filologiczna Jan Miodek.  Wrocław : Kolonia Limited, 2001. Syg. 12261-Xd zobacz 
4.      Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.  Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. Syg. 19440-Xd zobacz  
5.      Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.  Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. Syg. 12985-Xd zobacz  
6.       Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.  Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Syg. 15023-Xd zobacz
7.      Piszę pracę magisterską : Krystyna Wojcik. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. Syg. 12543-Xd zobacz
8.      Poradnik wykonania pracy dyplomowej z nauk o bezpieczeństwie / Józef Janczak, Marian Kowalewski.  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. Syg. 28958-Xd zobacz
9.      Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn ; [opracował zespół w składzie: Piotr Majer, Bogdan Chmieliński, Lech Grochowski, Paweł Lubiewski, Andrzej Wawrzusiszyn].  Warszawa : Difin, 2016. Syg. 30280-Xd
10. Praca magisterska, licencjat : Radosław Zenderowski.  Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Syg. 20615-Xd zobacz
11. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji / oprac. przygot. pod kier. Bogdana Wierzbickiego.  Białystok : Temida 2, 2001. Syg. 12120-Xd zobacz
12. Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn ; [opracował zespół w składzie: Piotr Majer, Bogdan Chmieliński, Lech Grochowski, Paweł Lubiewski, Andrzej Wawrzusiszyn].  Warszawa : Difin, 2016. Syg. 30280-Xd
 
13. Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego / [red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski].  Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002. Syg. 13424-Xd zobacz
14. Praca magisterska : Radosław Zenderowski.  Warszawa : "CeDeWu", 2004. Syg. 15102-Xd zobacz
15. Prace magisterskie i licencjackie : Andrzej Pułło.  Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006 Syg. 16983-Xd zobacz
16. Przewodnik dla piszących pracę naukową / Mieczysław Ozorowski.  Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Syg. 17484-Xd
 
17. Redagowanie prac dyplomowych : Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo.  Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Syg. 20218-Xd  zobacz
 
18. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : Radosław Zenderowski.  Warszawa : CeDeWu, 2017. Syg. 31110-Xd zobacz
19. Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski.  Katowice : Śląsk, 2005. Syg. 18052-Xd zobacz
 
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku