Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 

Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Postępowania Karnego

Katedra Postępowania Karnego
 

Pok.: 303
Tel.: (+48 85) 745-71-60
Fax.: (+48 85) 740-60-89


Kierownik Katedry
Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza

Specjalność naukowa:

 • efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównaczej
 • europeizacja systemów karnoprocesowych
 • postępowanie karne
 • wiktymologia

Dyżur:  Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ...

 
Email: c.kulesza@uwb.edu.plPracownicy:
 

Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB 

Specjalność naukowa:

 • ochrona praw człowieka w prawie i procesie karnym
 • prawo karne
 • problematyka współpracy w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej

Dyżur: Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ...

 


Dr Katarzyna T. Boratyńska
Adiunkt

Specjalność naukowa:

 • postępowanie karne
 • prawo policyjne
 • problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych

Dyżur: Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ...

 

 

Email:k.boratynska@uwb.edu.pl

 

 


Dr Dariusz Kużelewski
Adiunkt

Specjalność naukowa:
 

 • konsensualizm w procesie karnym
 • postępowanie karne
 • sprawiedliwość naprawcza (restorative justice)
 • wiktymologia
 • prawo policyjne

Dyżur:Kliknij, aby zobaczyć aktualny dyżur ... 

Email: d.kuzelewski@uwb.edu.pl

 

 

mgr  Adrianna Niegierewicz

Asystent

 

Specjalność naukowa:

 

Dyżur: Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualny dyżur ...

Email:  a.niegierewicz@uwb.edu.pl

 

 

Doktoranci:

 

Łapińska Katarzyna
Mańczuk Małgorzata
Sowała Marcin
Kostro Mateusz
Niegierewicz Adrianna
Żukowska Marlena Ewa
Kisiel Andrzej Marek
Jakubowska Ewelina
Sadowski Michał
Szczęsny Konrad
Wiktorzak Katarzyna
Zdrodowski Łukasz
Chmur Daniel
Kunc Katarzyna
Doellinger Józef
Kołdys Magdalena
Deresz Ewelina
Puławska Monika
Zawadzki Przemysław
Zieliński Sebastian
Żmudzin Daria 
Malej-Zajko Anna
Skorulska Olga
Postaleniec - Załęska Olga 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku