Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Współpraca zagraniczna Strona główna / Współpraca zagraniczna / Umowy o współpracy

 
UMOWY W RAMACH ERASMUS+
 
Wymiana kadry i studentów:
AUSTRIA: Salzburg University www.uni-salzburg.at
BELGIA: Universiteit Gent www.ugent.be
BELGIA: University of Leuven www.law.kuleuven.be
BUŁGARIA: “Angel Kanchev” University of Ruse www.uni-ruse.bg
BUŁGARIA: Varna Free University www.vfu.bg
BUŁGARIA: University of National and World Economy www.unwe.bg
CHORWACJA: University of Rijeka www.uniri.hr
CHORWACJA: Effectus College for Law and Finance www.effectus-uciliste.eu
CHORWACJA: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek www.unios.hr
CZECHY: Škoda Auto University www.en.savs.cz 
CZECHY: VŠB – TechnickáUniverzita Ostrava www.vsb.cz  
ESTONIA  Tallinn University of Technology www.ttu.ee
FINLANDIA: University of Eastern Finland www.uef.fi
FRANCJA: Université de Paris Nanterre www.u-paris10.fr
FRANCJA: Université de Nîmes www.unimes.fr
FRANCJA: Universite de Paris-Sud www.u-psud.fr
FRANCJA: Universite Paris – Est Creteil Val-De-Marne www.u-pec.fr
FRANCJA: Institut d’Etudes Politiques de Rennes www.sciencespo-rennes.fr
GRECJA: Aristotelio Panepistimo Thessalonikis www.auth.gr
HISZPANIA: Uviversidad de Valencia www.uv.es
HISZPANIA: Universidad de Alicante www.ua.es
HISZPANIA: Universidad Autónoma de Madrid www.uam.es
HISZPANIA: Universidad de Cordoba www.uco.es
HISZPANIA: Universidad Pública de Navarra www.unavarra.es
HISZPANIA: Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es
HISZPANIA: Universidad Carlos III De Madrid www.uc3m.es  
HISZPANIA: Universidad de Granada www.ugr.es
HISZPANIA: Universitat Rovila i Virgili www.urv.es
HISZPANIA: Universidad de Oviedo www.uniovi.es
LITWA: Mykolo Romerio Universitas Vilnius www.ltu.lt
LITWA: Vilnius University www.vu.lt 
LITWA: Vytautas Magnus University Kowno www.vdu.lt
ŁOTWA: School of Business Administration Turiba www.turiba.lv
ŁOTWA: University of Latvia www.lu.lv
ŁOTWA: Baltic International Academywww.bsa.edu.lv
NIEMCY: Humboldt-Universität zu Berlin www.hu-berlin.de
NIEMCY: M. Luther-Universität Halle-Wittenberg www.uni-halle.de
NIEMCY: Universität Münster www.uni-munster.de
NIEMCY: Universität Bielefeld www.uni-bielefeld.de
NIEMCY: Universität Hamburgwww.uni-hamburg.de
NORWEGIA: The Arctic University of Norway www.en.uit.no
PORTUGALIA: Universidad Catolica Portuguesa-Porto www.porto.ucp.pt
PORTUGALIA: Universidade de Lisboa www.ulisboa.pt 
PORTUGALIA: Universidade do Minho www.uminho.pt
PORTUGALIA: University of Coimbra www.uc.pt
RUMUNIA : "Lucian-Blaga" University of Sibiu www.ulbsibiu.ro
SŁOWENIA: University of Maribor www.uni-mb.si
SŁOWENIA: Univerza v Ljubljani www.uni-lj.si/
SŁOWACJA: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach www.upjs.sk  
SŁOWACJA: Comenius University in Bratislava www.uniba.sk
TURCJA: Anadolu University www.anadolu.edu.tr
TURCJA: Bahçeşehir University www.bahcesehir.edu.tr
TURCJA: Haccetepe University www.hacettepe.edu.tr 
TURCJA: Ondokuz Mayıs University www.omu.edu.tr
TURCJA: Ozyegin University www.ozyegin.edu.tr
TURCJA: Yeditepe University www.yeditepe.edu.tr
TURCJA: Turkisch- Deutsche Universität www.tau.edu.tr
TURCJA: Atilim University www.atilim.edu.tr
TURCJA: Sakarya University www.sakarya.edu.tr
WĘGRY: University of Debrecen www.unideb.hu
WĘGRY: Pázmány Péter Catholic University www.ppke.hu
WĘGRY: University of Szeged www.u-szeged.hu
WŁOCHY:  Università degli Studi di Ferrara www.unife.it
WŁOCHY: University of Insubria www.uninsubria.it
WŁOCHY: Universita degli Studi Di Cagliari www.unica.it
WŁOCHY:  LUMSA Universita www.lumsa.it
WŁOCHY: University "Kore" of Enna www.unikore.it
WŁOCHY: Università degli Studi di Bari www.uniba.it
WŁOCHY:  Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" www.unina2.it
WŁOCHY:  Universita' degli Studi di Palermo www.unipa.it
WŁOCHY:  Universita del Salento www.unisalento.it
WŁOCHY: Niccolo Cusano University Distance Learning Unicusano www.unicusano.it
WŁOCHY: Universita Europea www.universitaeuropeadiroma.it
WŁOCHY: Universita Degli Studi di Napoli Federico II http://www.unina.it/
 
Wymiana kadry:
CZECHY: Masarykova Univerzita www.muni.cz 
NIEMCY: Hochschule Osnabrueck – University of Applied Sciences www.hs-osnabrueck.de
SZWECJA: Örebro University www.oru.se/english/
WĘGRY: Eötvös Lorand University www.elte.hu
WIELKA BRYTANIA:University of Chester www.chester.ac.uk
WIELKA BRYTANIA: University of West London www.uwl.ac.uk
 
 
Wymiana studentów i kadry w ramach Swiss-European Mobility
SZWAJCARIA: Universität Bern www.unibe.ch
SZWAJCARIA: Universite de Fribourg www.unifr.ch
 
 
BILATERALNE UMOWY O WSPÓŁPRACY:
 
BIAŁORUŚ: Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie
BIAŁORUŚ: Państwowy Uniwersytet w Baranowiczach
BIAŁORUŚ: Połocki Uniwersytet Państwowy
CHINY: Luoyang Normal University
JAPONIA: Uniwersytet w Tsukubie
KOSOWO: Uniwersytet w Prisztinie "Hasan Prisztina"
LITWA: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
ŁOTWA: School of Business Administration Turiba
NIEMCY: Humboldt - Universitat zu Berlin
NIEMCY: Uniwersytet Europejski Viadrina
ROSJA: Sankt Petersburski Państwowy Uniwersytet
ROSJA: Państwowy Uniwersytet w Woroneżu
ROSJA: Federalny Uniwersytet Państwowy im.E.Kanta
ROSJA: Międzynarodowy Instytut Prawa w Moskwie
ROSJA: Państwowy Uniwersytet Smoleński
ROSJA: Państwowa Saratowska Akademia Prawa
RUMUNIA: Uniwersytet „Constantin Brancuşi” w Targu-Jiu
SERBIA: Uniwersytet w Belgradzie
SŁOWACJA: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
SZWAJCARIA: Uniwersytet w Bernie
UKRAINA: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
UKRAINA: Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy USA: The University of Texas-Pan American
USA: Michigan State Univeristy
USA: The Loyola Univeristy Maryland
USA: Syracuse University
WŁOCHY: Uniwersytet w Bari
WŁOCHY: Uniwersytet w Salento
WIELKA BRYTANIA: University of Cambridge
WIELKA BRYTANIA: The British Law Centre
 
 
Umowy dotyczące letnich szkół prawa:
BIAŁORUŚ: Grodzieński Uniwersytet Państwowego Janki Kupały w Grodnie
NIEMCY: Humboldt-Universität zu Berlin, „Szkoła Prawa Niemieckiego”
ROSJA: Państwowy Uniwersytet Smoleński
UKRAINA: Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy
USA: Michigan State University, USA "Szkoła Prawa Porównawczego USA - EU"
 
 
Umowy o podwójnym dyplomie doktorskim:
CZECHY: Masaryk University

 

 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku