Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Prawa Karnego i Kryminologii / Badania naukowe

Badania naukowe

 • Kara i środki reakcji prawnokarnej
 • Korupcja
 • Krajowe i międzynarodowe aspekty przestępczości cudzoziemców
 • Kryminologiczne aspekty działalności zorganizowanych grup rosyjskojęzycznych
 • Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizowanej
 • Prawnokarne gwarancje prywatności
 • Polityka kryminalna
 • Problematyka postępowania ze skazanymi w izolacji penitencjarnej
 • Problematyka finansowania terroryzmu
 • Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy
 • Punitywność polskiego systemu karnego na tle systemów europejskich
 • Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego (projekt badawczy zamówiony przez Ministerstwo Nauki i Informacji)
 • Transplantacja
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku