Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Współpraca krajowa Strona główna / Współpraca krajowa / Sieć Naukowa „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego"

Sieć Naukowa „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”

 

Wydział Prawa uczestniczy w Sieci Naukowej „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”.  Sieć tworzą 4 jednostki: UwB, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Śląski i KUL. Współpraca została zawiązana w 2009 roku. Sieć została zawiązana w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych, upowszechniania informacji dotyczących zasad tworzenia i stosowania prawa podatkowego, działalności szkoleniowej i doradczej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wydział Prawa UwB był inicjatorem i organizatorem Sieci. Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, Dziekan Wydziału, jest przewodniczącym Sieci Naukowej.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku