Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Projekty unijne Strona główna / Projekty unijne / Program nauczania prawniczego języka angielskiego

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA PRAWNICZEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM NOWATORSKICH
MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
POKL.04.01.01-00-507/08

 

 

Projekt Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych nr KSI POKL.04.01.01-00-507/08 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku na Wydziale Prawa.

 

 

 

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku