mgr Anna Biernacka

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 202
prawo-pdpl@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 73
 
 
Godziny otwarcia
poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek nieczynny
piątek 10:00 - 14:00
sobota zjazdowa studiów podyplomowych

9:00 - 12:00

 

 

Prośba o wypełnianie ankiet
 
W trosce o podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zwracam się do wszystkich studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem ” i „Ankiety ewaluacyjnej” zamieszczonej w systemie USOSweb.

Dziekan Wydziału Prawa
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB