Dziekan – Przewodniczący Rady Wydziału

prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

 

Prodziekani

prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

 

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. zw. dr hab. Bogusław Cudowski

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski

prof. zw.  dr hab. Cezary Kulesza

prof. zw. dr hab. Katarzyna Laskowska

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński

prof. zw. dr hab. Halina Święczkowska

prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB - przedstawiciel NSZZ Solidarność   

dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UwB

dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UwB

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

dr hab. Iwona Sierocka , prof. UwB

dr hab. Paweł Szuszczyński, prof. UwB

dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB

dr hab. Adam Bartnicki

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

dr hab. Sławomir Presnarowicz

dr hab. Marcin Marek Łysko

dr hab. Jarosław Matwiejuk

dr hab. Aneta Giedrewicz - Niewińska

dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

dr  Arkadiusz Bieliński

dr Anna De Ambrosis Vigna

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

dr Urszula Drozdowska

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

dr Piotr Kołodko

dr Domink Kościuk

dr Dariusz Kużelewski -  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego       

dr Rafał Michałowski

dr Artur Olechno 

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Jerzy Banasiuk

mgr Agnieszka Frankowska

mgr Joanna Teresa Romanowska

mgr Bernadetta Sikora

 

Doktoranci i studenci

mgr Łukasz Kierznowski

Bartłomiej Bieniek

Przemysław Brzozowski

Dawid Charkiewicz

Mateusz Gąsowski

Dorota Haponiuk

Patrycja Kaszyńska

Jakub Majko

Katarzyna Mierzyńska

Marta Sawicka

Wojciech Skrodzki

Michał Paweł Stokowski

Sylwia Stupak

Magdalena Szorc

Karol Tworkowski

 

Z głosem doradczym:

mgr inż. Katarzyna Klimiuk - Dyrektor administracyjny

mgr Agnieszka Bujakowska