Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

adresowana do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

- II, III lub IV rok studiów kierunku prawo,

- I lub II rok studiów kierunku administracja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia I stopnia,

- I rok studiów kierunku administracja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia II stopnia,

Oferta wyjazdu w ramach programu Erasmus+ KA107 (Serbia) proponowana jest wyłącznie studentom prawa II, III lub IV roku studiów.

 

UCZELNIE ANGLOJĘZYCZNE

 1. Austria: Salzburg University uni-salzburg.at
 2. *Belgia: Universiteit Gent ugent.be
 3. **^Belgia: University of Leuven law.kuleuven.be
 4. Bułgaria: “Angel Kanchev” University of Ruse uni-ruse.bg
 5. Bułgaria: Varna Free University vfu.bg
 6. Bułgaria: University of National and World Economy unwe.bg
 7. Chorwacja: University of Rijeka uniri.hr
 8. Chorwacja: Effectus College for Law and Finance effectus-uciliste.eu
 9. Chorwacja: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek unios.hr
 10. Czechy: Masarykova Univerzita muni.cz 
 11. Czechy: Škoda Auto University en.savs.cz
 12. Czechy: VŠB – Technická Univerzita Ostrava vsb.cz
 13. EstoniaTallinn University of Technology ttu.ee
 14. **Finlandia: University of Eastern Finland uef.fi
 15. Grecja: Aristotelio Panepistimo Thessalonikis auth.gr
 16. Hiszpania: Uviversidad de Valencia uv.es
 17. Hiszpania: Universidad de Alicante ua.es
 18. Litwa: Mykolo Romerio Universitas Vilnius ltu.lt
 19. Litwa: Vilnius University vu.lt
 20. Litwa: Vytautas Magnus University Kowno vdu.lt
 21. Łotwa: School of Business Administration Turiba turiba.lv
 22. Łotwa: University of Latvia lu.lv
 23. Łotwa: Baltic International Academybsa.edu.lv
 24. Norwegia: The Arctic University of Norway en.uit.no
 25. **Portugalia: Universidad Catolica Portuguesa-Porto porto.ucp.pt
 26. Portugalia: Universidade de Lisboa ulisboa.pt
 27. Portugalia: Universidade do Minho uminho.pt
 28. Portugalia: University of Coimbra uc.pt
 29. Rumunia: "Lucian-Blaga" University of Sibiu ulbsibiu.ro
 30. Słowenia: University of Maribor uni-mb.si
 31. Słowacja: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upjs.sk
 32. Słowacja: Comenius University in Bratislava uniba.sk
 33. Turcja: Anadolu University anadolu.edu.tr
 34. Turcja: Bahçeşehir University bahcesehir.edu.tr
 35. Turcja: Haccetepe University hacettepe.edu.tr
 36. Turcja: Ondokuz Mayıs University omu.edu.tr
 37. Turcja: Ozyegin University ozyegin.edu.tr
 38. Turcja: Yeditepe University yeditepe.edu.tr
 39. Turcja: Turkisch- Deutsche Universität www.tau.edu.tr
 40. Turcja: Atilim University atilim.edu.tr
 41. Turcja: Sakarya University sakarya.edu.tr
 42. Węgry: University of Debrecen unideb.hu
 43. Węgry: Pázmány Péter Catholic University ppke.hu
 44. Węgry: University of Szeged u-szeged.hu
 45. Węgry: Eötvös Lorand University elte.hu
 46. Włochy:  Università degli Studi di Ferrara unife.it
 47. Włochy: University of Insubria uninsubria.it
 48. Włochy: Universita degli Studi Di Cagliari unica.it

* wyjazd wyłącznie na cały rok, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1

** wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1

^ uczelnia oferuje szeroką ofertę dla kierunku kryminologia

 

UCZELNIE FRANCUSKOJEZYCZNE

 1. Francja: Université de Paris Nanterre u-paris10.fr
 2. Francja: Université de Nîmes unimes.fr
 3. Francja: Universite de Paris-Sud u-psud.fr
 4. Francja: Universite Paris – Est Creteil Val-De-Marne u-pec.fr
 5. Francja: Institut d’Etudes Politiques de Rennes sciencespo-rennes.fr

 

UCZELNIE NIEMIECKOJĘZYCZNE

 1. Austria: Salzburg University uni-salzburg.at
 2. Austria: Universität Graz uni-graz.at
 3. Niemcy: Humboldt-Universität zu Berlin hu-berlin.de
 4. Niemcy: M. Luther-Universität Halle-Wittenberg uni-halle.de
 5. Niemcy: Universität Münster uni-munster.de
 6. Niemcy: Universität Bielefeld uni-bielefeld.de
 7. Niemcy: Universität Hamburg uni-hamburg.de
 8. Niemcy: Hochschule Osnabrück – University of Applied Sciences hs-osnabrueck.de
 9. Turcja: Türkisch-Deutsche Universität tau.edu.tr

 

UCZELNIE WŁOSKOJĘZYCZNE

 1. Włochy:  LUMSA Universita lumsa.it
 2. Włochy: Università di Cagliari  unica.it
 3. Włochy: University "Kore" of Enna unikore.it
 4. Włochy: Università degli Studi di Bari uniba.it
 5. Włochy:  Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" unina2.it
 6. Włochy: Università degli Studi dell'Insubria uninsubria.it
 7. Włochy:  Università degli Studi di Ferrara unife.it
 8. Włochy:  Universita' degli Studi di Palermo unipa.it
 9. Włochy:  Universita del Salento unisalento.it
 10. Włochy: Niccolo Cusano University Distance Learning Unicusano www.unicusano.it
 11. Włochy: Universita Europea universitaeuropeadiroma.it
 12. Włochy: University of Insubria uninsubria.it

 

UCZELNIE HISZPAŃSKOJĘZYCZNE

 1. Hiszpania: Universidad Autónoma de Madrid uam.es
 2. Hiszpania: Universidad de Alicante ua.es
 3. Hiszpania: Universidad de Cordoba uco.es
 4. Hiszpania: Universidad Pública de Navarra unavarra.es
 5. Hiszpania: Universidad de Santiago de Compostela usc.es
 6. Hiszpania: Universidad de Valencia uv.es
 7. Hiszpania: Universidad Carlos III De Madrid uc3m.es
 8. ^Hiszpania: Universidad de Granada ugr.es
 9. Hiszpania: Universidad Rovila i Virgili urv.es
 10. Hiszpania: Universidad de Oviedo uniovi.es

 ^ uczelnia oferuje szeroką ofertę dla kierunku kryminologia

 

Szwajcaria (wymiana poza programem Erasmus+, stypendium 420 CHF/mies.):

 1. Szwajcaria (język niemiecki): Universität Bern www.unibe.ch
 2. Szwajcaria (język niemiecki lub/i francuski, angielski): Universite de Fribourg www.unifr.ch

 

W ramach programu Erasmus+ KA107 proponowaną uczelnią jest:

Serbia (język angielski): Univerzitet u Beogradu www.bg.ac.rs

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ KA103 i KA107 podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

 1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:
 • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim!) do 22 lutego 2019 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik

- osobiście w p. 320 w godzinach dyżurów - środa 12:15-13:00

- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”

 1. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni osobiście.

 

Informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających law.outgoing@uwb.edu.pl

 

W ramach porozumień z uczelniami partnerskimi studenci wyjeżdżający w ramach programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia oraz otrzymują dofinansowanie z grantu europejskiego, które na rok akademicki 2019/2020 wynosi w zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia przejmująca (dofinansowanie ma na celu wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy państwem wysyłającym i przyjmującym). Stawki miesięcznych stypendiów dla wyjazdów w ramach Erasmus+ KA103 i KA107 na studia: 

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja: 500 EUR

Grupa 2: Austria, Belgia, Francja,  Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 450 EUR

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja: 400 EUR

Serbia: 650 EUR

 

*Dodatkowo można otrzymać stypendium socjalne i stypendium z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności.