Rekrutacja do programu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 zostanie ogłoszona w październiku 2019 r.

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

Etap I: Złożenie dokumentów w języku polskim

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów,
  • formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany.

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna

  • odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego,
  • przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni,
  • sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Istnieje także możliwość wyjazdu na studia do:

  • Japonii: Uniwersytet w Tsukubie – Graduate School of Humanities and Social Science oraz School of Social and International Studies tsukuba.ac.jp
  • USA: Uniwersytet w Syracuse – College of Law syracuse.edu

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Erasmus+ ds. Studentów wyjeżdżających:

mgr Kamila Bezubik (law.outgoing@uwb.edu.pl)