Terminarz wypłat stypendium:

18 grudnia 2019 r.

28 stycznia 2020 r.

25 lutego 2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2019/2020


Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Wydrukowane wnioski  o stypendium można składać:

- studia stacjonarne - pokój 209,

- studia niestacjonarne - pokój 204,

w trakcie zjazdów:

- kryminologia, prawo - pokój 207,

- administracja, bezpieczeństwo i prawo - pokój 205.


Wnioski o  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.