Numer

z dnia

w sprawie

3810 18.11.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr. hab. Jarosława Matwiejuka, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Konstytucyjnego
3809 18.11.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego
3808 18.11.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o przekształcenie Pracowni Systemów Politycznych w Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego
3807 18.11.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę nazwy Katedry Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych na Katedra Prawa Konstytucyjnego
3806 18.11.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Baltic International Academy (Łotwa)
3805 18.11.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Atma Jaya Catholic University of Indonesia (Indonezja)
3804 18.11.2022 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł zawodowy magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych w roku akad. 2022/2023
3803 18.11.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Kałużnego na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3802 21.10.2022 w sprawie upoważnienia osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, a posiadających odpowiednie kwalifikacje, do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów w roku akad. 2022/2023
3801 21.10.2022 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2022/2023
3800 21.10.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku do Rektora o powołanie dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB na Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
3799 23.09.2022 w sprawie poparcia inicjatywy wywieszenia flagi Ukrainy na budynku Wydziału Prawa
3798 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Mariusza Mohyluka na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na podstawie umowy o pracę na rok
3797 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Paulinie Sobolewskiej (nr alb. 74400)
3796 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckeigo o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Kindze Siemieniuk (nr alb. 75464)
3795 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Katarzynie Kajko (nr alb. 75622)
3794 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Karolowi Czaczkowskiemu (nr alb. 75445)
3793 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Dawidowi Badalianowi (nr alb. 75447)
3792 23.09.2022 w sprawie wystąpienia do Rektora z wnioskiem o przyznanie dyplomów honorowych
3791 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Prawa Medycznego
3790 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Prawa Medycznego w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego
3789 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr. hab. Jerzego Bieluka, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Rolnego
3788 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Zakładu Prawa Rolnego w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego
3787 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr. hab. Adama Doliwy na kierownika Zakładu Prawa Cywilnego
3786 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Zakładu Prawa Cywilnego w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego
3785 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr hab. Adama Doliwy na kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego
3784 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego
3783 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów na kierownika Katedry Prawa Handlowego
3782 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Katedry Prawa Handlowego
3781 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego
3780 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Pracowni Kryminalistyki
3779 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Zakładu Prawa Karnego
3778 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Zakładu Kryminologii
3777 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii
3776 23.09.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr hab. Anny Doliwy-Klepackiej, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Europejskiego
3775 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Stachelskiej na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Kryminalistyki w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na podstawie umowy o pracę na rok
3774 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Radosława Piotra Puchty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na podstawie umowy o pracę na rok
3773 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Czeczota na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na podstawie umowy o pracę na rok
3772 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Mateusza Huberta Ziemblickiego na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Europejskiego na podstawie umowy o pracę na rok
3771 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Presnarowicza na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Podatkowego na podstawie umowy o pracę na rok
3770 23.09.2022 w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Kanona na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę do 28.02.2023 r.
3769 23.09.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa
3768 23.09.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa
3767 23.09.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana z działalności za rok akad. 2021/2022
3766 08.07.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Podatkowego
3765 08.07.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Podatkowego
3764 08.07.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego
3763 08.07.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego
3762 08.07.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Europejskiego
3761 08.07.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Europejskiego
3760 08.07.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego
3759 08.07.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego
3758 08.07.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej obowiązującego od roku akad. 2022/2023
3757 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dzieniszewskiej na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Karnego na podstawie umowy o pracę na zastępstwo dr Justyny Konikowskiej-Kuczyńskiej
3756 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Presnarowicza na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Podatkowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3755 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia dr Eweliny Wojewody na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Karnego na podstawie umowy o pracę
3754 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia dr Wiolety Hryniewickiej-Filipkowskiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę
3753 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia dr Marii Cudowskiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Handlowego na podstawie umowy o pracę
3752 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Pietrasza na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę
3751 08.07.2022 w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabeli Kraśnickiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę
3750 08.07.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Pracowni Kryminalistyki
3749 08.07.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Kryminalistyki
3748 10.06.2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego Dziekanowi na podstawie ankiety oceny pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego zatrudnionego na Wydziale Prawa UwB do celów wynagrodzenia motywacyjnego za rok 2021 odpowiadającego 65 punktom przeliczeniowym
3747 10.06.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych obowiązującego od roku akad. 2022/2023
3746 10.06.2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Ewelinie Wojewodzie Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
3745 10.06.2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Magdalenie Knapp Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
3744 10.06.2022 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Siemion na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
3743 10.06.2022 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Knapp na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej na podstawie umowy o pracę na rok
3742 10.06.2022 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kun-Buczko na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Europejskiego na podstawie umowy o pracę na rok
3741 10.06.2022 w sprawie zatrudnienia profesora Charlesa Szymanskiego na stanowisku profesora wizytującego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na rok
3740 13.05.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia obowiązującego od roku akad. 2022/2023
3739 13.05.2022 w sprawie określenia łącznej kwoty wysokości zwolnień z opłaty dla danego kierunku i poziomu studiów na rok akad. 2022/2023 za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów
3738 13.05.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu nagrody indywidualnej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
3737 13.05.2022 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Maksimczuk na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na podstawie umowy o pracę na rok
3736 8.04.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Palacký University Olomouc (Czechy)
3735 8.04.2022 w sprawie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku” dr. hab. Jerzemu Bielukowi, prof. UwB
3734 8.04.2022 w sprawie wniosku o przyznanie „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku” Panu Wojciechowi Orłowskiemu
3733 8.04.2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o określenie zasad rekrutacji na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na rok akad. 2023/2024
3732 18.03.2022 w sprawie zaopiniowania projektu stanowiska dziekanów wydziałów prawa dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. K 7/21
3732 18.03.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Suleyman Demirel University w Ałmatach (Kazachstan)
3723 18.03.2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą
3729 18.03.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr hab. Joanny M. Salachny na Kierownika Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3728 18.03.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Sławomira Oliwniaka na stanowisku adiunkta dydaktycznego w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa
3727 18.03.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Europejskiego
3726 18.03.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej
3725 18.03.2022 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego
3724 18.03.2022 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego
3723 11.02.2022 w sprawie upoważnienia mgr. Andrzeja Urbala do prowadzenia wykładów Koszty egzekucyjne w ramach Studiów Podyplomowych Egzekucja Administracyjna w roku akad. 2021/2022
3722 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia mgr Zuzanny K. Fliszkiewicz na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na podstawie umowy o pracę na rok
3721 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Sowały na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego na podstawie umowy o pracę na rok
3720 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Michalaka na stanowisku adiunkta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na podstawie umowy o pracę na rok
3719 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Artura Kosickiego na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3718 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Kałużnego na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę do 30.11.2022 r.
3717 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Wenclik na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na rok
3716 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Siemion na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na zastępstwo dr Pauliny Korycińskiej-Rządcy do 30.09.2022 r.
3715 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Ożoga na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Systemów Politycznych na podstawie umowy o pracę na rok
3714 11.02.2022 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Maksimczuk na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3713 21.01.2022 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Elżbiecie Kużelewskiej, prof. UwB
3712 21.01.2022 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Dariuszowi R. Kijowskiemu
3711 21.01.2022 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Beacie Maksimczuk
3710 21.01.2022 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr Katarzynie Doliwie
3709 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Legal Centre for Research on Education LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) w 2021 roku
3708 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w 2021 roku
3707 21.01.2022 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł zawodowy magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych w roku akad. 2021/2022
3706 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Prawo jednolite magisterskie obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3705 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Prawo jednolite magisterskie obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3704 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Kryminologia drugiego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3703 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Kryminologia drugiego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3702 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Kryminologia pierwszego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3701 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Kryminologia pierwszego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3700 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Administracja drugiego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3699 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Administracja drugiego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3698 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Administracja pierwszego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3697 21.01.2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Administracja pierwszego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
3696 21.01.2022 w sprawie zatrudnienia dr Marty Janiny Skrodzkiej na stanowisku adiunkta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3695 21.01.2022 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Joanny Małgorzaty Salachny na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony