Numer

z dnia

w sprawie

418 13.05.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Agnieszce Olesiejuk
417 13.05.2022 w sprawie powołania dr. Michała Ożoga na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Agnieszce Olesiejuk
416 13.05.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Agnieszce Olesiejuk
415 13.05.2022 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
414 13.05.2022 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
413 13.05.2022 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
412 13.05.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej: prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego, UWM, dr. hab. Radosława Krajewskiego, prof. UKW, dr hab. Joanny Piórkowskiej-Flieger, UMCS
411 13.05.2022 w sprawie wyznaczenia dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Targońskiej
410 13.05.2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Kamińskiej-Surówce
409 13.05.2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Omeljaniuk
408 13.05.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Waśkiel
407 13.05.2022 w sprawie powołania dr Karoliny Zapolskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Waśkiel
406 13.05.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Waśkiel
405 13.05.2022 w sprawie powołania dr. Michała Ożoga na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Tomaszukowi
404 13.05.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Tomaszukowi
403 13.05.2022 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr. Konrada Wnorowskiego
402 13.05.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Konradowi Wnorowskiemu
401 13.05.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Sylwii Afrodycie Karowicz-Bienias
400 13.05.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Mateuszowi Hubertowi Ziemblickiemu
399 13.05.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Paulinie Agnieszce Wilczyńskiej
398 13.05.2022 o odmowie uchylenia uchwały nr 369 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Mateuszowi Rymuzie
397 8.04.2022 w sprawie powołania dr. hab. Lecha Andrzeja Jamroza na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Targońskiej
396 8.04.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Targońskiej
395 8.04.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marzenie Zieziuli
394 8.04.2022 w sprawie powołania dr Magdaleny Perkowskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marzenie Zieziuli
393 8.04.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marzenie Zieziuli
392 8.04.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Kamińskiej-Surówce
391 8.04.2022 w sprawie powołania dr Emilii Magdaleny Truskolaskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Kamińskiej-Surówce
390 8.04.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Kamińskiej-Surówce
389 8.04.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Omeljaniuk
388 8.04.2022 w sprawie powołania dr Pauliny Pawluczuk-Bućko na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Omeljaniuk
387 8.04.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Omeljaniuk
386 8.04.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Krystianowi Jaszczykowi
385 8.04.2022 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik
384 8.04.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Kamili Magdalenie Bezubik
383 18.03.2022 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Józefowi Kryńskiemu do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
382 18.03.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Józefowi Kryńskiemu: dr. hab. Adama Kwiecińskiego, prof. UWr, dr hab. Moniki Kotowskiej, UWM oraz dr. hab. Marcina Wielca, UKSW
381 18.03.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka rosyjskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
380 18.03.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka niemieckiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Barbarze Piątkowskiej
379 18.03.2022 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Artura Olechno, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Strzymińskiemu
378 18.03.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Kołdys z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
377 18.03.2022 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Kołdys i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
376 18.03.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Kołdys: prof. dr hab. Mirosławy Melezini oraz dr. hab. Tomasza Oczkowskiego, prof. UMK
375 11.02.2022 w sprawie powołania mgr Kamili Bezubik na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Strzymińskiemu
374 11.02.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Strzymińskiemu
373 11.02.2022 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
372 11.02.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej: prof. dr. hab. Stanisława Hoca, UO, dr hab. Anety E. Michalskiej-Warias, prof. UMCS, dr. hab. Kamila Frąckowiaka, UWM
371 11.02.2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Ewy Moniki Guzik-Makaruk na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Józefowi Kryńskiemu
370 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Dąbrowskiej
369 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Mateuszowi Rymuzie
368 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Annie Kropiwnickiej
367 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Karolinie Magdalenie Falarz
366 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Rafałowi Julianowi Mejsakowi
365 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewelinie Popławskiej
364 11.02.2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michałowi Brodeckiemu
363 11.02.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dariusza Sławomira Dryjasa z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język niemiecki
362 11.02.2022  o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Dariusza Sławomira Dryjasa i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
361 11.02.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dariusza Sławomira Dryjasa: prof. dr. hab. Jerzego W. Kasprzaka oraz prof. dr. hab. Łukasza Pohla
360 21.01.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
359 21.01.2022 w sprawie powołania dr Pauliny Pawluczuk-Bućko na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Kryńskiemu
358 21.01.2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Kryńskiemu
357 21.01.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Damiana Proniewskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo podatkowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
356 21.01.2022 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Damiana Proniewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
355 21.01.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Damiana Proniewskiego: prof. dr. hab. Dominika J. Gajewskiego, SGH oraz dr. hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ
354 21.01.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Mroczko z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
353 21.01.2022 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Piotra Mroczko i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
352 21.01.2022 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Mroczko: prof. dr. hab. Jacka M. Sobczaka, AEH oraz prof. dr. hab. Bogusława Sygita, UŁ
351 21.01.2022 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Michałowi Dąbrowskiemu
350 21.01.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Maciejowi Oksztulskiemu
349 21.01.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Arturowi Kosickiemu
348 21.01.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Małgorzacie Żukowskiej
347 21.01.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Markowi Martyniukowi
346 21.01.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Barbarze Jasienowicz-Radzewicz
345 21.01.2022 w sprawie braku podstaw do uchylenia lub zmiany uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 października 2021 r. nr 284 w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1973 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz odmowy nadania Pani Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne