Administracja, studia I i II stopnia niestacjonarne

1. Charakterystyka studiów

Na kierunku administracja poznasz zagadnienia prawa administracyjnego, finansów publicznych, dowiesz się jak funkcjonuje administracja rządowa i samorządowa, jakie jest znaczenie służb, inspekcji i straży. Będziesz wiedział jakie jest znaczenie współpracy między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. E-administracja to też wyzwanie, z którym się zmierzysz i zastanowisz jak zmienia się administracja dzięki procesom cywilizacyjnym takim jak nowe technologie. Dowiesz się także jak wyglądają procesy rekrutacyjne i możliwość kariery w służbie publicznej. Będziesz świadomy jak prawo międzynarodowe kształtuje współczesną administrację i jakie wyzwania przed nią stawia. Będziesz mógł się zastanowić jakie są powiązania administracji z polityką. Udział w wykładach, seminariach, ćwiczeniach i konwersatoriach zapewni możliwość aktywnej dyskusji, wymiany poglądów, spotkań z osobami piastującymi najważniejsze funkcje w urzędach administracji samorządowej, rządowej czy służbach mundurowych.

Studia I stopnia na kierunku Administracja trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 922.
Studia II stopnia na kierunku Administracja trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 482.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180 - Studia I stopnia
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120 - Studia II stopnia

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Praca po studiach administracyjnych czeka przede wszystkim w strukturach rządowych i pozarządowych, np.:
- w służbie cywilnej zatrudnianej m.in. w kancelarii premiera, poszczególnych urzędach ministerstw oraz przewodniczących komitetów wchodzących w skład rządu, centralnych urzędach organów rządowych oraz urzędach wojewódzkich, gmin, powiatów, miast na prawach powiatu czy urzędzie marszałkowskim,
- w instytucjach samorządowej administracji publicznej czyli fundacjach, stowarzyszeniach,
- w firmach prywatnych jako pracownik działu kadr i płac,
- w instytucjach krajowych i międzynarodowych, które współpracują z organami Unii Europejskiej lub bezpośrednio jej krajami członkowskimi,
- w biurach partii politycznych oraz biurach poselskich,
- w placówkach kulturalnych w dziale administracyjnym,
- w ramach własnej działalności gospodarczej.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

Studia I stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł

Razem - 14 700 zł

Studia II stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Jakie przedmioty czekają Cię na tym kierunku?

Pełna lista przedmiotów jest dostępna na stronie:
Studia I stopnia:
Zostanie podana wkrótce
Studia II stopnia:
Zostanie podana wkrótce

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Do pobrania na stronie:
https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2021-2022 do pobrania.

Pliki do pobrania: