Katedry i inne jednostki
 

Bazy danych są dostępne, bez logowania, dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci Uniwersytetu w Białymstoku. Dostęp do zasobów elektronicznych z komputerów prywatnych mogą uzyskać: 

  • pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku – posiadający konto w Bibliotece Uniwersyteckiej, po wypełnieniu drukowanego formularza (PDF) i (Ms Word). Formularz rejestracyjny należy składać w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (Wydział Chemii, Kampus), Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2, parter) oraz w Bibliotece Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. 
  • studenci Uniwersytetu w Białymstoku - rejestracja online 

UWAGA! Od roku akademickiego 2018/2019 studenci aktywujący konto w Bibliotece Uniwersyteckiej otrzymują dostęp do wydawnictw elektronicznych (wygenerowane hasło zostanie przesłane na mail podany w systemie USOS).

 

Bazy elektroniczne dostępne w Bibliotece Prawniczej:

Oxford University Press Journals

Anglojęzyczna kolekcja HSS (kolekcja nauk humanistycznych i społecznych)
w skład której wchodzą czasopisma z kolekcji tematycznych Humanities, Social Science oraz Law.

System informacji prawnej LEX

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń. Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych.

Legalis

Jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze).

Polska Bibliografia Prawnicza

Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego.

Legal Source

Baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych 880 czasopism naukowych z zakresu prawa. Jest ważnym źródłem informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawodawstwa.

HeinOnLine

Baza zawiera pełnotekstowe wersje anglojęzycznych czasopism prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA).

ArsLege

Ponad 80 000 pytań testowych z prawa. Audiobooki dla prawników. Baza materiałów, notatek oraz wzory pism i umów. Testy dla aplikantów.

Wideoteka Uniwersytecka WATCH DOCS

Zasoby Wideoteki obejmują 30 tytułów poświęconych szeroko rozumianej problematyce praw człowieka. Są to filmy pochodzące z repertuaru dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie odbywającego się co roku w Warszawie.