Bezpieczeństwo i prawo, studia I i II stopnia niestacjonarne

1. Charakterystyka studiów

Bezpieczeństwo i prawo to studia interdyscyplinarne. Program studiów gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, ekonomii oraz funkcjonowania służb odpowiedzialnych za tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Prowadzone na tym kierunku zajęcia dotyczą wiedzy koniecznej w pracy operacyjnej, jak i analitycznej w obszarze bezpieczeństwa.

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństo i prawo trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 890.
Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i prawo trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 453.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180 - Studia I stopnia
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120 - Studia II stopnia

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych czy jednostkach administracyjnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa państwa. Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania działań prewencyjnych, a także planowania postępowania w przypadku zamachów czy kataklizmów.
Po zakończeniu nauki absolwenci mogą pełnić funkcje eksperckie między innymi:
- w Policji,
- w Straży Granicznej,
- w Służbie Celno-Skarbowej,
- w Służbie Więziennej,
- w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- w zespołach reagowania kryzysowego,
- w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
- w strukturach administracji publicznej,
- w podmiotach branżowych, tj. agencjach ochrony osób i mienia,
- w strukturach administracji publicznej,
- w instytutach naukowo-badawczych, oświatowych oraz akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Absolwenci mogą również kandydować do pracy:
- w Państwowej Straży Pożarnej,
- na stanowiska w placówkach straży miejskiej lub gminnej,
- w komórkach bezpieczeństwa przy portach lotniczych, morskich itp.

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i prawa to także solidna podstawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia i ludzi, usług detektywistycznych oraz doradzania w kwestiach bezpieczeństwa.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

Studia I stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł

Razem - 14 700 zł

Studia II stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Jakie przedmioty czekają Cię na tym kierunku?

Pełna lista przedmiotów jest dostępna na stronie:
Studia I stopnia:
Zostanie podana wkrótce
Studia II stopnia:
Zostanie podana wkrótce

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Do pobrania na stronie:
https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2021-2022 do pobrania.

Pliki do pobrania: