Bezpieczeństwo i prawo, studia I i II stopnia stacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Bezpieczeństwo i prawo to studia interdyscyplinarne. Program studiów gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, ekonomii oraz funkcjonowania służb odpowiedzialnych za tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Prowadzone na tym kierunku zajęcia dotyczą wiedzy koniecznej w pracy operacyjnej, jak i analitycznej w obszarze bezpieczeństwa.

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych czy jednostkach administracyjnych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa państwa. Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania działań prewencyjnych, a także planowania postępowania w przypadku zamachów czy kataklizmów.
Po zakończeniu nauki absolwent ma prawo pełnić funkcje eksperckie między innymi:
- w Policji,
- w Straży Granicznej,
- w Służbie Celno-Skarbowej,
- w Służbie Więziennej,
- w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- w zespołach reagowania kryzysowego,
- w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
- w strukturach administracji publicznej,
- w podmiotach branżowych, tj. agencjach ochrony osób i mienia,
- w strukturach administracji publicznej,
- w instytutach naukowo-badawczych, oświatowych oraz akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Absolwenci mogą również kandydować do pracy:
- w Państwowej Straży Pożarnej,
- na stanowiska w placówkach straży miejskiej lub gminnej,
- w komórkach bezpieczeństwa przy portach lotniczych, morskich itp.

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i prawa to także solidna podstawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia i ludzi, usług detektywistycznych oraz doradzania w kwestiach bezpieczeństwa.

4. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

Studia I stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_BP_S1_KRK/?from=field:Pr_BiP 

Studia II stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_BP_S2_KRK/?from=field:Pr_BiP

5. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Studia I stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/bezpieczenstwo-i-prawo-i-stacjonarne.pdf?t=1654170272

Studia II stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/bezpieczenstwo-i-prawo-ii-stacjonarne.pdf?t=1654170272

6. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.