Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie

Białostockie Studia Prawnicze (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy z kraju i z zagranicy.

„Białostockie Studia Prawnicze” znajdują się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 140 punktów.

Wszystkie teksty publikowane w BSP są recenzowane. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe i glosy.

Artykuły są publikowane w języku polskim, a także istnieje możliwość publikacji artykułów w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.

BSP ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników,  w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów,  jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy Autora.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 

 

Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
PBN – Polska Bibliografia Naukowa 
Repozytorium UwB

 

Strona internetowa czasopisma.

 

ISSN: 1689-7404

DOI: 10.15290/bsp

Czasopismo „Białostockie Studia Prawnicze” otrzymało dofinansowanie na stworzenie strony internetowej BSP w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.​

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.