Katedry i inne jednostki

Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej funkcjonuje od 2002 r. Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych Członków, wymiana tych informacji, inspirowanie wspólnych badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Istotnym elementem działalności jest także wymiana informacji pomiędzy Ośrodkami Naukowymi w Polsce i na świecie, inicjacja współpracy z Ośrodkami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, a także współpraca z organami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie upowszechnia standardy europejskie w dziedzinie finansów publicznych i prawa podatkowego w Polsce i innych Krajach reprezentowanych przez Członków Stowarzyszenia oraz wymienia doświadczenia w tym zakresie, prowadzi również działalność wydawniczą. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, zaś w skład Zarządu wchodzą: prof. dr hab. Leonard Etel (wiceprezes) oraz dr Piotr Woltanowski (sekretarz).

Strona internetowa Centrum.