Numer

z dnia

w sprawie

20 11.10.2021 w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych
19 11.10.2021 w sprawie powołania Wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia
18 1.10.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
17 1.10.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu ds. mediacji
16 20.09.2021 w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w roku akademickim 2021/2022
15 23.07.2021 zmieniająca Decyzję nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
14 22.06.2021 w sprawie powołania Wydziałowego koordynatora Archiwum Prac Dyplomowych
13 8.06.2021 w sprawie ustanowienia nagrody „Aktywny Student”
12 19.05.2021 w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022.
11 19.05.2021 w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022.
10 18.05.2021 w sprawie ustalenia terminu na złożenie przez studenta wniosku o zwolnienie z opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w całości lub w części w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
9 9.04.2021 zmieniająca Decyzję nr 29 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania okresowego dodatku kwotowego
8 12.03.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zespołu badawczego „Centrum Mediacji Administracyjnych”
7 10.03.2021 w sprawie regulaminu odbywania staży naukowych lub dydaktycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
6 10.03.2021 w sprawie regulaminu odbywania staży naukowych lub dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
5 1.03.2021 w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. mediacji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4 20.02.2021

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

3 10.02.2021

w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

2 1.02.2021

w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Komisji brakowania błędnie spersonalizowanych lub uszkodzonych blankietów dyplomów i dyplomów ukończenia studiów

1 8.01.2021

w sprawie jednorazowego dodatku za działania projakościowe

43 18.12.2020

w sprawie określenia zasad wykorzystywania środków przeznaczonych w 2021 r. na katedry funkcjonujące na Wydziale Prawa UwB

42 14.12.2020

w sprawie udziału praktyków w zajęciach dydaktycznych na kierunku Administracja

41 26.11.2020

w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

40 10.11.2020 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu ds. oceny kierunku administracja przez Polską Komisję Akredytacyjną
39 1.11.2020 w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
38 16.10.2020 w sprawie materiałów do wykorzystania na przedmiotach o szczególnym znaczeniu dla kandydatów na aplikacje prawnicze.
37 16.10.2020 w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
36 1.10.2020 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu ds. mediacji oraz Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej