Wnioski o przyznanie miejsc w domu studenckim w roku akademickim 2019/2020 studenci kontynuujący studia składają w terminie do 30 czerwca, a kandydaci przyjęci na studia w terminie do 25 września.

Do podania należy dołączyć informację o dochodach i składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2018 r.

Podania można pobierać w Dziekanacie lub wydrukować ze strony internetowej.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są cudzoziemcom i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.