Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok ak. 2020/2021:                      

do 10 sierpnia 2020 r. - studenci kontynuujący studia w roku ak. 2020/2021

do 15 września 2020 r. - kandydaci przyjęci na studia w roku ak. 2020/2021

Miejsca w domach studenta przyznawane są na wniosek studenta, do którego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne. 

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.