Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa, studia II stopnia niestacjonarne

1. Charakterystyka studiów

Program studiów opiera się na pogłębionej analizie zagadnień z zakresu prawa podatkowego, w tym związanych z konstrukcją polskiego systemu podatkowego, strukturą administracji skarbowej oraz wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Rozbudowaną część realizowanych zajęć obejmują także praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych związane z rachunkowością oraz analizą finansową, czy też zasadami prowadzenia ksiąg podatkowych. Dobór przedmiotów oparto o zakres tematyczny objęty częścią pisemną państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Podstawowym celem studiów jest realizacja zagadnień objętych tą częścią egzaminu, co w przyszłości ma ułatwić absolwentom kierunku uzyskanie uprawnień do wykonywania wskazanego zawodu. Student może jednak wybrać także specjalizację z zakresu administracji skarbowej, której celem jest przygotowanie go do pracy w organach podatkowych, a także różnego rodzaju organach kontroli i służbach państwowych.

Studia II stopnia na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (4 semestry). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 566.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również pozwalającą na podjęcie pracy w sektorze publicznym.
Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów:
- ministerstwo finansów,
- organy administracji skarbowej,
- organy administracji samorządowej,
- organy kontroli i nadzoru,
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- kancelarie biegłych rewidentów,
- kancelarie prawnicze,
- biura rachunkowe,
- sektor prawnych przedsiębiorstw: dział podatkowy, finansowy, księgowy,
- własna działalność gospodarcza.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Jakie przedmioty czekają Cię na tym kierunku?

Pełna lista przedmiotów jest dostępna na stronie:
Zostanie podana wkrótce

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Do pobrania na stronie:
https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959

7. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2021-2022 do pobrania.

Pliki do pobrania: