Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Agnieszka Daniluk

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 302
adaniluk@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 54