Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Anna De Ambrosis Vigna

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 318
a.budnik@uwb.edu.pl 
(+48 85) 745 71 91