Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Dariusz Kużelewski

Katedra Postępowania Karnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 303
 d.kuzelewski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 60