Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Zakład Prawa Karnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
 e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 58