Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Grzegorz Liszewski

Katedra Prawa Podatkowego | Department of Tax Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
g.liszewski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 96