Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Grzegorz Liszewski

Katedra Prawa Podatkowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
g.liszewski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 96