Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

Zakład Prawa Cywilnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 316
adoliwa@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 93