Pracownicy
Adiunkci i asystenci

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

Katedra Postępowania Karnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 303
 sakowicz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 60