Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB

Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Institute of Labor Law and Social Security

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212
a.niewinska@uwb.edu.pl 
(+48 85) 745 71 56