Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 217
breczko@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 89