Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Artur Olechno

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
a.olechno@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 51