Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 105
e.kuzelewska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 53

  

Dyżur: wtorek, godz. 12:00 - 13:00, p. 116 [do odwołania online]