Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Hanna Filipczyk

Katedra Prawa Podatkowego | Department of Tax Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
 h.filipczyk@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 96