Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Izabela Kraśnicka

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
krasnicka@uwb.edu.pl
(+48 85) 732-70-62