Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

Zakład Prawa Rolnego | Institute of Agricultural Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 317
bieluk@uwb.edu.pl 
(+48 85) 745 71 92