Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 302
j.radwanowicz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 54