Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. -
bagan-kurluta@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 92