Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego | Laboratory of Private International Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 317
bagan-kurluta@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 92