Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

Dziekan Wydziału Prawa
Katedra Prawa Podatkowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
m.poplawski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 96