Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Pracownia Kryminalistyki

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
 w.filipkowski@uwb.edu.pl 
(+48 85) 745 71 58