Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Hanna Filipczyk

Katedra Prawa Podatkowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
 
(+48 85) 745 71 96