Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Jarosław Galicki

Pracownia Systemów Politycznych | Institute of Political Systems

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
j.galicki@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 61