Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Justyna Konikowska-Kuczyńska

Zakład Prawa Karnego | Institute of Criminal Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 201
j.konikowskakuczynska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 72 04