Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Justyna Konikowska-Kuczyńska

Pracownia Prawa Własności Intelektualnej

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 106
j.konikowskakuczynska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-76-98