Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Karol Kuźmicz

Pracownia Historii Prawa | Laboratory of Law History

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 308
k.kuzmicz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 53